حاصل همراهی شما کسب رتبه دوم وبلاگ ثقلین در بیست و نهمین جشنواره سراسری قرآن کریم دانشجویان کشور 

تحفه ای ناقابل و حقیرانه به پیشگاه ائمه معصومین 

دعاگوی ما باشید

آدرس اینترنتی دبیر خانه جشنواره : http://www3.ilam.ac.ir