صفحات پاپ آپ popup window

ترجمه فارسی :: ثقلین

ثقلین

رسانه ای در زمینه قرآن و عترت

۹ مطلب با موضوع «قرآن :: ترجمه قرآن کریم :: ترجمه فارسی» ثبت شده است

ترجمه منظوم کلام وحی (سوره آل عمران،قسمت سوم)

ترجمه گویای منظوم سوره مبارکه آل عمران قسمت سوم 


جهت دریافت صوت کلیک نمایید : 


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
علیرضا صالحی نژاد

ترجمه منظوم کلام وحی (سوره آل عمران،قسمت دوم)

ترجمه گویای منظوم سوره مبارکه آل عمران قسمت دوم 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علیرضا صالحی نژاد

ترجمه منظوم کلام وحی (سوره آل عمران،قسمت اول)

ترجمه گویای منظوم سوره مبارکه آل عمران،قسمت اول 

جهت دریافت صوت به ادامه مطلب بروید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا صالحی نژاد

ترجمه منظوم کلام وحی (سوره بقره،قسمت پنجم)

ترجمه گویای منظوم سوره بقره قسمت پنجم 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
علیرضا صالحی نژاد

ترجمه منظوم کلام وحی ( سوره بقره،قسمت چهارم)

ترجمه گویای منظوم سوره بقره قسمت چهارم 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
علیرضا صالحی نژاد

ترجمه منظوم کلام وحی ( سوره بقره،قسمت سوم)

ترجمه گویای منظوم سوره بقره قسمت سوم 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
علیرضا صالحی نژاد

ترجمه منظوم کلام وحی ( سوره بقره،قسمت دوم)

ترجمه گویای منظوم سوره بقره قسمت دوم : 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
علیرضا صالحی نژاد

ترجمه منظوم کلام وحی ( سوره بقره،قسمت اول)

ترجمه گویای منظوم سوره بقره قسمت اول : 

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
علیرضا صالحی نژاد

ترجمه منظوم کلام وحی ( سوره حمد)

ترجمه گویای منظوم سوره حمد : 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا صالحی نژاد