جهت دریافت فایل پاورپوینت امثال قرآن به طور کامل ابتدا فرم ذیل را تکمیل نموده و مبلغ 1000تومان به عنوان هدیه و کمک به توسعه رسانه ثقلین واریز نموده سپس بعد از آن به صفحه دانلود فایل هدایت می شوید و می توانید دانلود فرمایید.

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
شماره تلفن
مبلغ به تومان
توضیحات