سلام

ثقلین در راستای حضوری موثر و فعال در فضای مجازی اینترنت به گرمی از شما استقبال میکند. چنانچه مایل هستید با این رسانه همکاری نمایید از یکی از سه طریق ذیل پذیرای پیام شما هستم :

ارسال پیام با عنوان فعالیت در رسانه ثقلین ( حاوی ایمیل یا شماره تماس) از طریق :

1.  منوی تماس با من

2. ارسال  ایمیل به نشانی arsalehi@rayana.ir

پس از دریافت تقاضای همکاری شما در اسرع وقت جهت نوع فعالیت در رسانه تماس گرفته خواهد شد.