کتاب منشور نسل جوان در سیره امام صادق (علیه‌السلام) نوشته «عبدالکریم پاک نیا» می‌باشد که به موضوعاتی از جمله ارتباط با نسل جوان، تعدیل حس دوست خواهی، رفتار نیکو و ملایم و تقویت اندیشه های مثبت می‌پردازد.


ضرورت ازدواج، تشویق به نماز، عادت دادن به حسابرسی، آگاهی دادن در مسائل دینی و شناساندن آسیب‌های اجتماعی از دیگر مباحث این کتاب است.

جهت دریافت کتاب الکترونیکی کلیک نمایید:

جهت دریافت اپلیکیشن آندرروید این کتاب کلیک نمایید : 

منبع: مرکز تحقیقات رایانه ای اصفهان